Strålning: En strålande framtid

Du har säkert stött på det här märket någon gång. Det symboliserar radioaktivitet. Radioaktiva ämnen avger strålning. Strålning är en form av energi som är osynlig. Vissa former av strålning skadar levande celler. I naturen förekommer många radioaktiva ämnen men till stor del finns de i berggrunden, långt från levande organismer. Människan har lärt sig utnyttja energin i radioaktiva ämnen.

 
 

Delning av atomer delar opinionen

a) Sammanställ en faktaruta med argument för och emot utbyggnad av kärnkraft i Finland. Använd dagstidningar som källa. Kom ihåg att kolla tidningarnas webbarkiv. Läs både ledare, artiklar och insändare.

b) Sammanställ en faktaruta som presenterar vilka organisationer och vilken typ av personer som i offentligheten motsätter sig eller stöder utbyggnad av kärnkraft. Du kan utgå från argumenten som du sammanställde i övning a.

För eller emot?

Gör en intervju med en person som är antingen starkt positiv eller starkt negativ till kärnkraft. Förbered dig genom att formulera fem kritiska frågor till intervjuobjektet.

Som du frågar får du svar

Gör en gallup om kärnkraft bland elever i din skola. Testa hur olika sätt att ställa frågor påverkar resultatet genom att dela in intervjuoffren i två grupper, som får olika ställda frågor. Exempelvis kan den ena gruppen få frågan "Tycker du att kärnkraft är farlig?" och den andra "Tycker du att Finland behöver mera kärnkraft?". Presentera fördelningen av svar grafiskt eller i en artikel.