Hur kan det vara så svårt?

Skriv en artikel om hur olika lokala förorenare ser på sina möjligheter att minska utsläppen av näringsämnen (kväve och fosfor) till Östersjön. Intervjua till exempel vattenreningsverkets chef, en jordbrukare, en fiskodlare eller ordförande för en båtklubb. Vad hindrar dem från att minska utsläppen?

 

Länkar

Östersjöportalen är en diger informationskälla för finländsk östersjökunskap:
www.itameriportaali.fi

Helsingforskommissionen HELCOM är ett samarbetsorgan för alla länder kring Östersjön. De sammanställer rapporten om Östersjöns tillstånd och vad länderna gör för att minska miljöproblemen:
www.helcom.fi

Havet.nu drivs upprätthålls av Havsmiljöinstitutet i Sverige, och innehåller samlad och relevant information om havsfrågor. Huvudsakligen genom väl presenterade länkar till websajter som finns på annat håll. Här presenteras aktuella havsnyheter, avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor.
www.havet.nu
 

Östersjöns inlärningsstig är en webbportal som samlar ihop material som berör Östersjön, bl.a. material, tips, forskning och nyheter.
www.itamerenoppimispolku.fi