Östersjön AB:s chef lovar ökad produktion - aktiekursen stiger

Skriv en artikel om alla de nyttigheter som "det internationella företaget Östersjön" producerar för oss finländare, t.ex. mat, nöje, transportvägar. Skriv artikeln så att den passar på en tidnings ekonomisidor.

 

Länkar

Östersjöportalen är en diger informationskälla för finländsk östersjökunskap:
www.itameriportaali.fi
 

Havet.nu drivs upprätthålls av Havsmiljöinstitutet i Sverige, och innehåller samlad och relevant information om havsfrågor. Huvudsakligen genom väl presenterade länkar till websajter som finns på annat håll. Här presenteras aktuella havsnyheter, avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor.
www.havet.nu
 

Östersjöns inlärningsstig är en webbportal som samlar ihop material som berör Östersjön, bl.a. material, tips, forskning och nyheter.
www.itamerenoppimispolku.fi