Strandliv

Gör ett reportage från ett vattendrag! Ta dig ut till en sjö- eller havsstrand och undersök hur naturen ser ut där. Kan du se tecken på övergödning? Titta på vad som växer i vattenbrynet och leta efter bottendjur. Förutom text kan du använda dig av tabeller och bilder.

 

Länkar

Vattenkikaren är ett läromedel som innehåller fakta om haven kring Sverige och organismer som lever i havet. Innehåller också en del om övergödning.
www.vattenkikaren.gu.se
 

På Natur och Miljös webbsidor finns en hel del material att ladda ner om Östersjön, t.ex. Den unika Östersjön, Natur och Miljös och Luonto-Liittos Östersjöguide.
www.naturochmiljo.fi/sve/temahelheter/ostersjon/samling/
 

På Miljöförvaltningens webbplats finns undervisningsmaterial och information om vattenförbrukning och vattenekosystem, som framställt inom projektet Livets vatten. En del finns på svenska.

Havet.nu drivs upprätthålls av Havsmiljöinstitutet i Sverige, och innehåller samlad och relevant information om havsfrågor. Huvudsakligen genom väl presenterade länkar till websajter som finns på annat håll. Här presenteras aktuella havsnyheter, avhandlingar och rapporter med marint fokus från en mängd olika källor.
www.havet.nu
 

Östersjöns inlärningsstig är en webbportal som samlar ihop material som berör Östersjön, bl.a. material, tips, forskning och nyheter.
www.itamerenoppimispolku.fi