Lilla Finland och det svarta guldet

Skriv en artikel om oljetransporter till havs. Ta reda på vilka slags oljeprodukter som transporteras på Östersjön och hur mycket. Vilka länder förutom Finland transporterar olja i Finska viken och Bottniska viken? Till vad används oljan och hur skulle man kunna ersätta den?

 

Länkar

Trafikverket TraFi ansvarar för övervakning av bl.a. oljetransporter till och från Finland:
www.trafi.fi/merenkulku/ympariston_suojelu