Redo för oljekatastrof?

Arrangera en presskonferens om hur man lokalt förbereder sig för att städa upp efter en oljeolycka. Bjud in kommunens oljeskyddsansvariga (finns inom räddningsväsendet) eller en frivillig från WWF:s oljeskyddsgrupper. Förbered frågor. Dela in klassen i olika redaktioner som ställer kvistiga frågor till experten.

 

Länkar

Miljöförvaltningens webbportal innehåller basinformation om oljeskyddet
www.ymparisto.fi/oil
www.miljo.fi/oil

Information om WWF:s frivilliga oljebekämpningsgrupper:
www.wwf.fi/ymparisto/meret_sisavedet/oljyntorjuntajoukot/