Oljan rann ut i jordgubbslandet

Skriv en artikel med praktiska tips om vad du ska göra om du råkar tappa ut 10 liter bensin eller olja vid en strand eller på din gård.

 

Länkar

Miljöförvaltningens webbportal innehåller basinformation om oljeskyddet
www.ymparisto.fi/oil
www.miljo.fi/oil