"Jag bara jobbar här"

Gör en artikel om vad klädförsäljare vet om miljöeffekterna av klädtillverkning. Tänk ut några viktiga frågor på förhand, så att försäljaren inte kommer för lätt undan. Var är kläderna tillverkade? Hur odlas bomullen? Hur färgas kläderna?

 

Länkar

Svenska naturskyddsföreningen har en diger erfarenhet av arbete mot miljögifter. De har gjort egna undersökningar och rapporter om bl.a. giftrester i kläder som säljs i Norden.
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter

Medborgarorganisationsnätverket Finnwatch sammanställer rapporten om hur produkter som säljs i Finland produceras i tredje världens länder:
www.finnwatch.org/julkaisut

Rena kläder (Puhtaat vaatteet) är en del av det internationella kampanjnätverket Clean Clothes Campaign, som har fungerat i Europa sen 1989. Puhtaat vaatteet strävar efter att förbättra arbetsförhållandena för människor som jobbar inom klädnads- och sportklädesindustrin. Finland gick med i kampanjen i mars 2010. Flera fackföreningar och medborgarorganisationer är medlemmar i den finska kampanjen. På kampanjens webbsida finns information, rapporter och adresser.
www.puhtaatvaatteet.fi

Kemikaliefrågor sköts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland.

www.tukes.fi/sv/

Arbetet för en giftfri miljö måste föras på internationell nivå. Inom EU arbetar bl.a. miljöorganisationernas kemikaliesekretariat för strängare lagstiftning:
www.chemsec.org

Sveriges naturskyddsförenings webbsida innehåller mångsidig information om miljögifter i olika produktgrupper:
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter