Vad finns i din deodorant?


Gör en faktaruta om vilka kemiska ämnen som ingår i en vardaglig kosmetisk produkt, t.ex. deodorant, läppstift, schampo. Ta reda på hur ämnena har testats och hur de påverkar hälsan och miljön.

 

Länkar

Konsumentverkets webbguide Eko-ostajan opas innehåller information om en mängd olika kosmetiska produkter:
www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/kosmetiikka/
 

Marthaförbundet ger rådgivning kring hur kemikalier i vardagliga produkter påverkar människa och miljö. De har också gett ut en broschyr, Kvinnor och kemikalier, som går att ladda ner på nätet.

www.martha.fi/svenska/ekologi/kemikalier

Kemikaliefrågor sköts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland.

www.tukes.fi/sv/

Arbetet för en giftfri miljö måste föras på internationell nivå. Inom EU arbetar bl.a. miljöorganisationernas kemikaliesekretariat för strängare lagstiftning:
www.chemsec.org

Sveriges naturskyddsförenings webbsida innehåller mångsidig information om miljögifter i olika produktgrupper:
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter