Dödskallar i skrubben

Skriv ett reportage om hurudana miljöskadliga kemikalier som används dagligen i vanliga hem. Du kan går igenom städskrubben (tvättmedel), badrummet (kosmetika) eller garaget (lösningsmedel, målfärger). Läs på förpackningarna och samla namn på ämnen som du inte känner till. Berätta i artikeln var de farligaste ämnena hittades och hur de är märkta. Illustrera med fotograferade varningstexter och -symboler.

 

Länkar

Konsumentverkets webbguide Eko-ostajan opas innehåller information om en mängd olika kemikalier som finns i hemmet:
www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/eko-ostaja/rakentaminen/kemikaalit/
 

Marthaförbundet ger rådgivning kring hur kemikalier i vardagliga produkter påverkar människa och miljö. De har också gett ut en broschyr, Kvinnor och kemikalier, som går att ladda ner på nätet.

www.martha.fi/svenska/ekologi/kemikalier

 

Kemikaliefrågor sköts av Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes), som övervakar och befrämjar den tekniska säkerheten och överensstämmelsen samt konsument- och kemikaliesäkerheten i Finland.

www.tukes.fi/sv/

 

Arbetet för en giftfri miljö måste föras på internationell nivå. Inom EU arbetar bl.a. miljöorganisationernas kemikaliesekretariat för strängare lagstiftning:
www.chemsec.org
 

Sveriges naturskyddsförenings webbsida innehåller mångsidig information om miljögifter i olika produktgrupper:
www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/miljogifter


Make it Fair – Eettisesti epäkunnossa är en kampanj som upplyser om miljöproblem som hänger ihop med konsumtionselektronik. Här kan du hitta Information om kemikalier som används i elektronik som används dagligen, t.ex. mobiltelefoner.
www.makeitfair.fi