Klimatordlistan

Gör en egen ordlista över svåra ord och begrepp som används i klimatdebatter i dagstidningar.

 

Länkar

De finländska miljöorganisationernas nätverk uppdaterar en klimatportal med aktuell information om bl.a. internationella förhandlingar
www.ilmasto.org
 

Den internationella klimatpanelen IPCC är omdebatterad, men är fortfarande det viktigaste forumet för vetenskaplig debatt. Rapporterna är tyvärr ganska tunglästa.
www.ipcc.ch
 

En färdig Klimatordlista publicerad av Utsläppsrätt.se finns här:
www.klimatordlista.se