Övning 3: En brännande fråga

Skriv en artikel om förbränning av hushållsavfall i din region. Du kan intervjua personer som jobbar på ett avfallsbolag, men också aktiva medlemmar i miljöföreningar, som ofta är kritiska mot avfallsförbränning. Ta reda på vilka förbränningsanläggningar som redan finns och hurudana man planerar att bygga. Hurdant avfall bränns? Vilka miljöskadliga ämnen finns i rökgaserna? Vad händer med askan? Hur utnyttjas energin?

 

Länkar

Miljöförvaltningens webbportal innehåller material om bl.a. lagstiftning.
www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=47459&lan=sv

Statistikcentralen publicerar officiell statistik om bl.a. avfallsmängder.
www.tilastokeskus.fi/til/jate/2008/jate_2008_2010-05-26_tie_001_sv.html

Finlands naturskyddsförbund driver en kampanj mot avfallsförbränning:
www.sll.fi/luontojaymparisto/kestava/jatepolitiikka/jatteenpoltto