Övning 2: Fiskpinnens sista resa

Skriv en artikel om hur avfallssorteringen i din skola fungerar. Ta först reda på vilka olika sorters avfall som sorteras i skolan. Utred vad som händer med de olika avfallssorterna när det lämnar skolan. Finns det något som inte sorteras? Hur kunde man förbättra sorteringen och återanvändningen i skolan?

 

Länkar

Jätelaitosyhdistys ry (JLY) upprätthåller en webbportal där man kan söka insamlingspunkter för olika avfallssorter i hela landet. Sidan innehåller också sorteringsanvisningar.
www.kierratys.info