Naturresurser: Bruka eller förbruka?

Om skogen avverkas snabbare än den växer, om man fångar fisken innan den hinner föröka sig eller om man förorenar grundvattnet, minskar naturresurserna. Det att människan på det här sättet förändrar naturen kan i sig upplevas som ett miljöproblem. Dessutom är naturresursförbrukning nästan alltid kopplad till andra miljöproblem. Det beror på att materia egentligen inte försvinner utan bara ändrar form.  

 

 

Varför köpa när du kan låna?

Skriv ett reportage som tipsar läsaren om var man kan göra bra second hand-fynd i din hemtrakt. Undersök lokala lopptorg och second hand-butiker.
Var hittar man de bästa kläderna, sportutrustningen, inredningsprylarna,
datorerna? Du kan också jämföra med nätauktioner.

Reklam mot reklam

Gör en antireklam utgående från ett känt varumärke, som enligt dig är en symbol för onödig konsumtion. Fundera på hur reklamerna ser ut, vem de riktar sig till och hur de påverkar dig. Hitta sedan på en egen ”motreklam” där budskapet är omvänt.

Fotspår avslöjade miljöbusen

Gör en faktaruta som presenterar det ekologiska fotavtrycket för invånare i olika delar av världen. Förklara hur man beräknar fotavtryck i t.ex. den globala rapporten Living Planet Report. Skriv tips på hur en finländare kan minska på sitt fotavtryck.