Bomull i öronen

Skriv en artikel om hur buller sprids och dämpas av olika material och konstruktioner. Använd en decibelmätare för att mäta hur mycket buller det kommer från en moped, alldeles intill mopeden, tio meter ifrån, om du mäter på andra sidan en mur och så vidare. Gör en faktaruta som sammanfattar resultaten.

 

Länkar

Miljöförvaltningens webbportal innehåller bra basmaterial om bullerbekämpning:
www.ymparisto.fi
 

Arbetshälsoinstitutets finska webbsidor innehåller också information om bullerbekämpning.
www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/sivut/default.aspx

I Norge finns en egen förening som driver kampanjer mot buller.
www.stoyforeningen.no/

Naturvårdsverket i Sverige motsvarar Finlands miljöcentral SYKE. De har bra basinformation på svenska om bl.a. buller:
www.naturvardsverket.se/sv/nv/Amne/Buller/