Jag hör inte vad jag tänker

Skriv en insändare om buller i eller nära skolan. Låna en decibelmätare från skolan eller kommunen och gör egna undersökningar av bullernivåerna på olika ställen, till exempel i matsalen och några klassrum. Hur är det i slöjdsalen? Gymnastiksalen? På gården?

 

Länkar

På Hörselförbundets Kuulosuoja-sidor finns bl.a. tips om hur man kan skydda sin hörsel.
www.kuulosuoja.fi/kuulosuoja

Miljöförvaltningens webbportal innehåller bra basmaterial om bullerbekämpning:
www.ymparisto.fi


Arbetshälsoinstitutets finska webbsidor innehåller också information om bullerbekämpning.
www.ttl.fi/fi/tyoymparisto/melu/sivut/default.aspx

I Norge finns en egen förening som driver kampanjer mot buller.
www.stoyforeningen.no

Naturvårdsverket i Sverige motsvarar Finlands miljöcentral SYKE. De har bra basinformation på svenska om bl.a. buller:
www.naturvardsverket.se/sv/nv/Amne/Buller/