Om Miljöjournalisten

Miljöjournalisten är ett nytt materialpaket (ett häfte plus webbsida) som riktar sig till ungdomar i åldern 13-18 år. Det kan användas som läromedel i grundläggande utbildning och gymnasier men också som fritidsverksamhet.

Häftet Miljöjournalisten (publicerat hösten 2010) innehåller 11 avsnitt som behandlar olika aktuella miljöfrågor. Temakapitlen grundar sig på vetenskapliga fakta och belyser miljöfrågorna ur olika synvinklar. Övningarna, som utgör den pedagogiska kärnan i häftet, kan utföras enskilt eller i små grupper. I varje kapitel ingår tre övningar av olika svårighetsgrad.

Kring Miljöjournalisten kan man bygga upp en hel miljötemadag i en skola, eller så kan man bara utnyttja ett enda avsnitt under en eller flera lektioner i t.ex. biologi, modersmål, samhällslära eller miljökunskap. Vi uppmuntrar till samarbete mellan lärare i olika ämnen, men också mellan skola och andra aktörer i samhället.

Miljöjournalisten har producerats av Natur och Miljö och Tidningen i skolan, med ekonomiskt understöd från Svenska kulturfonden och Ingrid, Margit och Henrik Höijers donationsfond II.

Natur och Miljö

Vill du kämpa för ren luft, klart vatten och rik natur och träffa andra som tänker som du?

Natur och Miljö knyter samman människor. Vi ordnar läger och bjuder dig med på naturutfärder. Under den årliga konfrerensen Miljöaktionsdagarna möter du ungdomar från hela landet. Natur och Miljö är oberoende, ideell miljöorganisation som hittar lösninger och inte bara ser problem. Vi sätter naturens intresse främst. Sedan 1970 har vi bidragit med många segrar för miljön. Vi ger utlåtanden, deltar i debatten och erbjuder beslutsfattarna relevanta argument och fakta. Våra konkreta tips hjälper alla som i sin vardag vill värna om miljön. Gedigen sakkunskap är vårt trumfkort.

www.naturochmiljo.fi

Tidningen i skolan / Svenska pressföreningen

Tidningen i skolan är benämningen på de finlandssvenska dagstidningarnas verksamhet som riktar sig till skolorna. Tidningen i skolan vill stimulera användningen av dagstidningar i undervisningen på alla stadier. Genom sin verksamhet vill Tidningen i skolan också främja den språkliga och kulturella identiteten, stärka läsförmågan, stimulera debatt och träna bildanalys, allt i enligehet med det som specificeras i rådande läroplaner för de olika stadierna. Samtidigt är målet att kunna bidra till en mediakritisk och -analytisk läs- och diskussionskultur i skolorna - en kultur som på många olika sätt stöder och strävar till ett aktit medborgarskap.

www.tidningeniskolan.fi